Search
Close this search box.

Kennisgeving e-laad plaatsen, Veenendaal

Redactie Veenendaalnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Veenendaal.

Aanvraag Verkeer | WegBestuur | Gemeenten

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Kennisgeving e-laad plaatsen, Veenendaal

Burgemeester en wethouders van Veenendaal hebben het volgende verkeersbesluit genomen: Vier locaties zijn aangewezen als parkeerplaats voor het laden van elektrische motorvoertuigen. De locaties zijn gelegen aan 1. Van Essenlaan tegenover perceel 1, 2. Stationssingel ter hoogte van perceel 16, 3. Landjuweel ter hoogte van perceel 1, 4. Zoete Inval ter hoogte van perceel 1. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie schriftelijk bezwaar indienen tegen dit verkeersbesluit bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 1100, 3900 BC Veenendaal. Tijdens deze periode zal het verkeersbesluit met tekening ter inzage liggen bij de balie van het omgevingsloket in het gemeentehuis. Heeft u nog vragen over dit verkeersbesluit? Dan kunt u contact opnemen met de heer Barend van Doorn. Zijn telefoonnummer is (0318) 538 709, zijn emailadres is barend.van.doorn@veenendaal.nl

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen veenendaal
  2. Verkeer | WegBestuur | Gemeenten